Hoppa till innehåll
Hem » samfällighetsföreningsregistret

samfällighetsföreningsregistret

Vad är en Delägarförvaltning?

Delägarförvaltning är när fastighetsägarna själva sköter om en samfälligheten, och gäller främst för mindre samfälligheter. Vid delägarförvaltning måste delägarna vara överens om alla förvaltningsåtgärder. Vid delägarförvaltning debiteras förningens kostnader ut till medlemmarna utifrån en debiteringslängd… Läs mer »Vad är en Delägarförvaltning?

Hur hittar man samfälligheter?

Samfälligheter hittar man genom att göra ett uttag av samfällighetsföreningar på samfällighetsföreningsregistrets hemsida. Det finns olika typer av av samfällighetsföreningar i Sverige där vägföreningar är den absolut största kategorin med flest medlemmar. Läs mer om… Läs mer »Hur hittar man samfälligheter?

Vad är debiteringslängd?

En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening. och summan bestäms av hur stor andel (andelstal) varje fastighet har i objektet som samfällighetsföreningen förvaltar. Debiteringslängder beställs ut hos Samfällighetsföreningsregistret och… Läs mer »Vad är debiteringslängd?