Hoppa till innehåll
Hem » Vad är debiteringslängd?

Vad är debiteringslängd?

En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening. och summan bestäms av hur stor andel (andelstal) varje fastighet har i objektet som samfällighetsföreningen förvaltar. Debiteringslängder beställs ut hos Samfällighetsföreningsregistret och då ingår alla delägande fastigheter med information om ägare och andelstal som berättar hur stor del som varje medlem ska betala.

Läs mer om debiteringslängd hos: Samfällighetsföreningsregistret