Hoppa till innehåll
Hem » Hur räknar man ut andelstal i en vägförening?

Hur räknar man ut andelstal i en vägförening?

Andelstalet i en vägförening räknar man ut genom att antingen beställa en debiteringslängd eller genom att använda tonkilometermetoden. En debiteringslängd beställer man ut hos samfällighetsföreningsregistret och den innehåller uppgifter om samtliga delägande fastigheter i föreningen och dess medlemmar. Den innehåller också andelstal som berättar hur stor del varje fastighet ska betala i avgift varje år till föreningen.

Läs mer om debiteringslängd hos: Samfällighetsföreningsregistret