Hem » Fastigheter

Fastigheter

Är husköp offentlig handling?

Alla husaffärer i Sverige är offentliga i den mening att det går att beställa ut informationen från fastighetsupplysningen. Tidigare publicerade vissa tidningar fastighetsaffärer men fler och fler har börjat frångå detta då kostnaderna för informationen… Läs mer »Är husköp offentlig handling?

Vad köpte grannen huset för?

Information om vad grannenen köpte huset för går att beställa ut genom Fastighetsupplysningen där även tidigare köpeskillingar genom åren framgår. Även information om tidigare ägare, servitut och eventuella inteckningar i huset framgår. Läs mer på… Läs mer »Vad köpte grannen huset för?