Hoppa till innehåll
Hem » Är husköp offentlig handling?

Är husköp offentlig handling?

Alla husaffärer i Sverige är offentliga i den mening att det går att beställa ut informationen från fastighetsupplysningen. Tidigare publicerade vissa tidningar fastighetsaffärer men fler och fler har börjat frångå detta då kostnaderna för informationen blir för hög med tidningarnas minskade intäkter.

Beställer man en fastighetsupplysning får man information om:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress till fastigheten
 • Areal fördelat på landareal och vattenareal
 • Koordinater
 • Information om nuvarande ägare
 • Köpeskilling, vad betalades för fastigheten
 • Information om tidigare ägare (ca 40 år bakåt i tiden)
 • Alla tidigare köpeskillingar
 • Antal inteckningar på fastigheten
 • Totalt intecknat belopp
 • Förekomst av avtalsrättigheter & servitut
 • Information om eventuella fornlämningar
 • Boyta
 • Areal

Läs mer på Fastighetsupplysningen.nu